ถึงเวลาที่น้องฉานทำบัตรประชาชนแล้ว
พ่อแม่ลืมไปเป็นปี พอนึกขึ้นได้ก็เลยพาน้องฉายไปทำบัตรประชาชนใบแรก

การเรียนรู้

  • สนทนาเกี่ยวกับกฎหมายด้านบัตรประชาชน
  • ไปที่สำนักงานเทศบาลปากช่อง
  • การแต่งกายอย่างสุภาพ เหมาะสมกับการถ่ายรูปบัตรประชาชน
  • สนทนากับเจ้าหน้าที่
  • การลงนามในเอกสารราชการ
  • ออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากาก เพราะโควิดระบาด

กลุ่มประสบการณ์

#ปลูกนิสัย - มารยาทในสถานราชการ สุขศึกษา - การใส่หน้ากาก

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย

#วิทยาการ - ดูเทคโนโลยีการทำบัตรประชาชน อาชีพข้าราชการ

#โลกกว้าง - หน้าที่พื้นฐานของพลเมืองไทย กฎหมายด้านการพกบัตรประชาชน