เด่น ไปป้อมเพชร
นามสกุลของฉายคือ ณ ป้อมเพชร วันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาไปเที่ยวที่ป้อมเพชร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เล็กน้อยให้ฟัง

by เด่น on May 12, 2020


 ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ของครอบครัว เที่ยวชมโบราณสถาน มารยาทและการปฏิบัติตนในโบราณสถาน การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง