ไปป้อมเพชร
นามสกุลของฉายคือ ณ ป้อมเพชร วันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาไปเที่ยวที่ป้อมเพชร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เล็กน้อยให้ฟัง
 ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ของครอบครัว เที่ยวชมโบราณสถาน มารยาทและการปฏิบัติตนในโบราณสถาน การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ