ทักษะคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์หัดใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว
คณิตศาสตร์ หัดใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว เพื่อวัดมุมและความยาวของเล่นให้เท่ากัน