วิชาสมุดบันทึก
บันทึกนาจา วาดออกมา บรรยายตัวหนังสือไม่ได้

วิชาสมุดบันทึก บันทึกนาจา วาดออกมา บรรยายตัวหนังสือไม่ได้

บอกแค่ว่า "สงสารนาจา ใครๆก็ไม่เข้าใจ" แม่ : แล้วถ้าศีลเป็นนาจาล่ะ ทำไงดี เวลามีคนไม่เข้าใจ ศีล : ปล่อยเขาไปแม่ สักวันเขาเข้าใจเราเอง

โวะๆๆๆๆ ลูกเอ๋ย โตขึ้น อย่านอยด์นะลูก ปล่อยวางให้ได้แบบตอนนี้