ท่าจับมือใหม่
กระดานใหม่
เห็นแหละว่าจับปากกาแปลกๆ แต่มันแปลกสะที่ไหนละ