โอเลทมาแล้ว
ได้ชุดมาใหม่ใส่ทั้งวันทั้งคืน
ชุดที่แม่สั่ง เกือบเดือนวันนี้มาแล้ว ใส่เลยทั้งที่ไม่ซักแหละ