ทักษะสุนทรียะ
ฝึกทดลองการใช้สี
ศิลปะตามจินตนาการ ฝึกทดลองการใช้สี โดยวาดรูปเป็นเส้นโค้ง จากนั้นระบายสีตามจินตนาการ แล้วมามองที่ภาพใช้จินตนาการมองภาพว่า เป็นตัวอะไร ฝึกการคิด จินตนาการ สร้างสรรค์