กิจกรรมภาษาจีน
หลังจากทำกิจวัตรประจำวันในช่วงเช้าเสร็จ ก็จะไปรดน้ำผัก ดูแลผัก
                    กิจกรรมวันนี้
- กิจกรรมท่องก.ไก่,ABC,ตัวเลข, สระ, วรรณยุกต์, สี, วันเดือนปี
-กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ
- กิจกรรมภาษาจีน
วันนี้ฝึกเรียนรู้การเขียนเลข1-20
-กิจกรรมเสรี 
 เล่นขายของกับเพื่อน
- กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นชิงช้า กระดานโยก สะพานลื่น ปีนป่ายตาข่ายางรถ ปั่นจักรยาน วิ่งเล่น
- กิจกรรมสวนเกษตรอินทรีย์
รดน้ำผัก ถอนหญ้าในแปลงผัก
ตอนเย็นหลังจากรดน้ำผักเสร็จก็ไปปั่นจักรยานกับครอบครัว อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็น ดูการ์ตูน+ สาระคดี สวดมนต์+ไหว้พระ แปรงฟัน เข้านอน