ศิลปะตามจินตนาการ
ตื่นเช้ามาหลังทำกิจวัตรประจำวันเสร็จ การเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล3 Homeshool ก็เริ่มต้น
 
- กิจกรรมศิลปะตามจินตนาการ
วาดรูป และ ระบายสี ตามจินตนาการ โดยมีโจทย์ว่า" บ้านของหนู"