เล่นสีผสมอาหาร
เอาสีผสมอาหาร มาละลายน้ำ และลองผสมสีกันดู
วันที่จัดกิจกรรม : 1 มิถุนายน 2565
 
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้าน
 
ที่บ้านมีสีผสมอาหารเหลืออยู่ จึงอยากให้ลูกได้เรียนรู้ในการผสมสี
แม่สีต่างๆมาผสมกันจะเกิดเป็นอีกสีนึง จึงเอาสีผสมอาหารมาผสมน้ำ
และให้ลูกได้เรียนรู้ ฝึกเทน้ำ ฝึกแยกน้ำหนักสี และจะเกิดเป็นสีที่แตกต่างกัน