ช่วยแม่คำเค๊ก
เริ่มต้นจากเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้เค้าได้ผสม และตีแป้ง
วันที่จัดกิจกรรม : 2 มิถุนายน 2565
 
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้าน
 
เนื่องด้วยจากคุณแม่มีออเดอร์ทำขนมเค๊ก จึงมีความคิดว่าอยากให้คุณลูก
ได้มีส่วนร่วมในการทำขนมเค๊กครั้งนี้ จัดได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และวัตถุดิบต่างๆไว้ให้เรียบร้อย
 
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำขนมเค๊กครั้งนี้ 
ให้ใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปในชาม และได้บอกชื่อ อธิบายคุณลักษณะของวัตถุดิบนั้น
 
จากนั้นให้ลูกได้มีโอกาสใช้เครื่องตีแป้งด้วยตัวเอง โดยมีคุณแม่ดูแลอย่างใกล้ชิด