ย่ำดิน เรียนรู้การทำบ้านดิน
วันนี้เด็กๆกลุ่ม"บ้านเรียนทักข์อิทธิพร"มาเรียนรู้การย่ำดิน ทำบ้านดินกับพ่อ
 วันนี้เด็กๆสนุกกันใหญ่กับการลุยโคลนย่ำดิน เพื่อนำไปสร้างบ้านดิน ได้เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อ มีความสนุกสนาน ได้เรียนรู้เรื่องดิน บ้านดิน