ฝึกเขียนตัวหนังสือภาษาไทย
เขียนตัวหนังสือภาษาไทยตามเส้นประ
ฝึกเขียนตัวหนังสือ ตามเส้นประในหนังสือ
 
มีความคล่องมือมากขึ้น 
ยังเขียนหัวม้วนเข้า-ออก สลับกัน