โฟกัสช่วยแม่กวาดบ้านหลังรับประทานอาหารเสร็จ
กิจกรรมงานบ้าน
โฟกัสช่วยแม่กวาดบ้านหลังรับประทานอาหารเสร็จ กิจกรรมประจำวันของพี่โฟกัส ช่วยงานบ้านแม่การกวาดบ้านก็ถือเป็นกิจกรรมเรียนรู้อีกกิจกรรมหนึ่ง เป็นการฝึก สมาธิ และเรียนรู้ และปลูกฝัง ให้ลูกรู้จักทำงานบ้าน รู้จักมีรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ 

by ศรีไพร on Jun 24, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page