...วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน... โฟกัสกับพี่เบญเอาหนังสือนิ
กิจกรรมอ่านเขียน
...วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน... โฟกัสกับพี่เบญเอาหนังสือนิทานปกมันมาส่องสะท้อนแสงแดด ..วันนี้ โฟกัสได้เรียนรู้เรื่องแสงและการหักเหของแสง