กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (ผีเสื้อหนอนมะนาว)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนรู้วัฎจักรชีวิตของผีเสื้อหนอนมะนาว และ การเปลี่ยนแปลงของหนอนผีเสื้อ

จุดเริ่มต้น จากการเริ่มเลี้ยงหนอนผีเสื้อหนอนมะนาว

โดยการให้อาหาร หนอนมะนาว พืชอาหารคือ ใบมะนาว

คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหนอนผีเสื้อ โดยดูการเจริญเติบโต ดูการเปลี่ยนระยะ จนเข้าเป็นดักแด้ และพัฒนาไปเป็นผีเสื้อ

จดบันทึกระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของหนอนผีเสื้อ

  • เริ่มเลี้ยงหนอนผีเสื้อมะนาว วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕ หนอนใกล้เข้าดักแด้ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หนอนเป็นดักแด้ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลายเป็นผีเสื้อหนอนมะนาว วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รอผีเสื้อออกมาจากดักแด้ ดูผีเสื้อพึ่งปีกให้แห้ง สังเกตหนวด ตา ปากม้วนๆ ปีก และ ขาของผีเสื้อ

เมื่อกลายเป็นผีเสื้อก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม : ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฎจักรชีวิตของหนอนผีเสื้อ ทำให้ได้เห็นได้สัมผัสแบบใกล้ชิด ได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงและจดบันทึก ช่วยฝึกวินัยในการดูแลและให้อาหารทุกวัน


by เด็กหญิง ฐิติญากร on Sep 23, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง