กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในอาชีพ (การซ่อมแซมเสื้อผ้า วิธีการติดกระดุม)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม :

ได้ฝึกและได้เรียนรู้การซ่อมแซมเสื้อผ้าของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียน