กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในคณิตศาสตร์ (วิชาคณิตศาสตร์)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV
วิชา คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๑ - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จำนวนนับไม่เกิน ๑oo,ooo - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การดำเนินการของจำนวน - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรขาคณิต - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เวลา - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เศษส่วน - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สถิติ - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๒ - หน่วยที่ ๒ การดำเนินการของจำนวน - หน่วยย่อยที่ ๒.๒ การคูณ การหาร - หน่วยที่ ๘ การวัด - หน่วยย่อยที่ ๘.๑ การวัดความยาว - หน่วยย่อยที่ ๘.๒ การวัดน้ำหนัก - หน่วยย่อยที่ ๘.๓ การวัดปริมาตร สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม : ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ได้พัฒนาทักษะการคิดคำนวณในรูปแบบต่างๆ ได้ฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกมากขึ้น และได้เพิ่มทักษะการคิดคำนวณได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

by เด็กหญิง ฐิติญากร on Sep 23, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง