งานประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
งานประดิษฐ์ที่ทำมาจากกระดาษทิชชู

วัสดุและอุปกรณ์ :

  • กระดาษทิชชู
  • กระดาษสีเขียว 1 แผ่น
  • กาว
  • สีโปสเตอร์สีขาว (นำมาระบายเป็นหิมะ)
  • พู่กัน

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม :

  • ได้ทดลองประดิษฐ์โดยการใช้วัสดุอื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
  • ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  • ฝึกสมาธิ
  • สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้กับผู้เรียน