อ่านหนังสือนิทานกันเถอะ
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
พ่อพาเด็กๆอ่านหนังสือนิทาน เรื่องนกน้อยแสนสวยให้เด็กๆฟัง วันนี้เหมือนเด็กๆได้ไปเที่ยวสวนสัตว์เลย วันนี้ได้รู้จักนกมากมายหลายชนิดทั้งรู้จักชื่อนก ทั้งฝึกนับจำนวนนกแต่ละชนิด เช่น นกยูง นกกระเต็น นกกระแต้ว นกกระถัว นกหงษ์ นกกระยาง นกกระทูง ได้เห็นป่าไม้ ธรรมชาติ ในโลกการ์ตูนด้วย
วันนี้จากกิจกรรมอ่านหนังสือนิทานช่วยปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและยังเรียนรู้ เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆมากมายและได้เรียนรู้กิจกรรมคณิตศาสตร์จากการนับนกในหนังสือนิทานและยังช่วยเสริมสร้างความคิดและจินตนาการของเด็กๆ และได้เสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจกับด้านสติปัญญาอีกด้วย