Activity: Farming ไร่ลุงเล็ก จังหวัด อุทัยธานี ครั้งที่2
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนรู้วิถีชาวไร่/ระบบน้ำ/การดูแลต้นไม้
ไปฝึกงานที่ไร่ลุงเล็ก
กิจกรรม
  1. ปลูกต้นไม้/ดูแลต้นไม้
  2. เก็บผลไม้
  3. เล่นว่าว
  4. ทำน้ำมะนาว
  5. เที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยง
  6. ทำความสะอาดบ้าน/ทำอาหา