Activity: Navy Camp Feb 4-5, 2023
เข้าร่วมกิจกรรมกับค่าย “เก่งนอกบ้าน” ครั้งที่2
กิจกรรม
  1. ฐานกิจกรรม
  2. ฝึกสุนัข
  3. โดดหอเปียก
  4. โดดหอ 34 ฟุต
  5. ฝึกยิงปืน 
  6. พายเรือ / สำรวจชายหาด
  7. สัมผัสรถถัง