artwork : ภาพวาดเรื่องราวในคัมภีร์กุรอาน
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาพวาด​ Surah Al-Fil (บทที่ 105)
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพช้างที่จะบุกเข้ามาทำลายวิหารศักดิ์สิทธิ์ อัลกะอฺบะอ์