Artwork : wet on wet
ฝึกใช้สีน้ำ​ด้วยเทคนิค wet on wet ผสมแม่สีสามสีเพื่อสร้างสีใหม่และดูความมหัศจรรย์​ของคุณสมบัติ​ของน้ำ