Avengers theme colors
มะฮ์ดี​มีจินตนาการ​ความคิดสร้างสรรค์​ ใช้บล็อกลูกบาศก์สีต่างๆมาประกอบสีเป็นชุดสีของซุปเปอร์​ฮีโร่​ในเรื่อง​ Avengers
มะฮ์ดี​มีความภูมิใจ​ในผลงาน​ ขอถ่ายรูป​บันทึก​ไว้ด้วยตนเอง