Baan Kanta - 1-Hour Coding 05-05-2021
เรียน Computer Science ด้วยการเล่น coding ใน code.org
เรียนด้วยการเล่น coding ซึ่งเป็นวิชา Computer Science ต่อจากเมื่อวาน ใน code.org
วันนี้จัดให้ตัวคาแรกเตอร์เต้นไปตามจังหวะเพลง สนุกจนเล่นไปครบ 1 ชั่วโมง ทางระบบจึงขึ้นให้ใบประกาศ Certification of Completion - The Hour of Code ให้ สามารถกดแชร์ไปยังหน้า Facebook และ Twitter ได้ด้วย หรือจะกด print เพื่อพิมพ์และ save ไว้เป็นไฟล์ได้ด้วย