Baan Kanta - ตารางสูตรคูณ​ 15-05-2021
Singapore Math เลขสิงคโปร์​ ตารางสูตรคูณ​แบบเติมเอง
เรียนรู้​สูตรคูณ​ด้วยการเติมตารางสูตรคูณ​เอง

by ปิยา on May 15, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง