Baan Kanta - เรียนรู้​ถึงภัยรอบตัว ตอนที่ 2 18-05-2021
เรียนรู้​กับกิจกรรม​ของ สสส. รู้เอาไว้ระวัง​ภัยใกล้​ตัว​ The Series​ ตอน: "รู้เอาไว้...ระวัง​ภัยบนท้องถนน" 18 พฤษภาคม​ 2564 9:30-10:00 น.
อบรมผ่านแอพพลิเคชั่น​ ZOOM ให้รู้จัก​ระวัง​ภัยที่อาจเกิดขึ้น​ได้บนท้องถนน​ รวมถึงรู้จัก​ปรับตัวกับการโดยสารยานพาหนะ​ในช่วงสถานการณ์​โรคโควิด-19 ระบาด