Baan Kanta - พลังงาน​ไฟฟ้าและพลังงาน​แม่เหล็ก​ 20-05-2021
Time4Learning Science Chapter 2 : Electricity & Magnetism พลังงาน​ไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็ก​
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก​ สิ่งของอะไรที่เหนี่ยวนำไฟฟ้าและแม่เหล็ก​สามารถ​ดูดติดได้