Baan Kanta - สื่อสาร​ด้วยใจ​ สบาย​คลายเครียด​ กิจกรรมของ​สสส. 21.05.2021
เข้าอบรมหัวข้อ "สื่อสารด้วยใจ สบายคลายเครียด​" จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้​ สสส.
สสส.
ประเมินความเครียด แบบ ST-5
รู้จัก​ตัวเอง รู้จัก​วิธีการ​ผ่อนคลาย​ความเครียด​ รู้จัก​สื่อสาร​เพื่อ​แก้ไข
workshop ใบ้ความรู้สึก