Baan Kanta - เล่นบอร์ด​เกม SEQUENCE​ 12-05-2021
เรียนรู้การเล่นบอร์ด​เกม SEQUENCE​ จากคู่มือ​ภาษาอังกฤษ​ในกล่อง และจากคลิปวิดีโอ​บน YouTube
 
วิธีการเล่นไม่ยาก

by ปิยา on May 11, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page