บัญชีกลางกลุ่ม Homeschool Network
บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาจตุจักรพลาซ่า ชื่อบัญชี ทิตา ยศโสภณ เลขที่ 0281951424 จุดประสงค์
1. ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Homschool Network เท่านั้น
2. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
3. สำหรับผู้ที่ทำกิจการ ไม่ว่าจะ SE, SR, CSR หรือชั่วคราวแบบ Part-time Social Enterprise ก็สามารถเข้าร่วมได้ 
4. สำหรับชำรเงินค่าโฆษณาบนเว็บไซต์

สรุปยอดยอดกองทุนยกมา 38,573.32 บาท
 
สรุปรายการเดินบัญชีครั้งที่ 1 (6 ธันวาคม 2019 - 17 มกราคม 2020)
- ค่าเสื้อตัวอย่าง 400 บาท
- ค่าบล็อก 500 บาท
- ค่าเสื้อรอบแรก 249 บาท
- ค่าเสื้อรอบสอง 1,722 บาท
- ค่าสกรีน+ค่าส่ง 3,200 บาท
- ค่าเสื้อรอบสาม 648 บาท
- ค่าเสื้อรอบสี่ 445 บาท
รายจ่าย  7,164 บาท รายรับ 3,090 บาท ขาดทุน 4,070 บาท
 
สรุปรายการเดินบัญชีครั้งที่ 2 (18 มกราคม - xx 2020)
 
ยอดกองทุนคงเหลือ 31,409.32 บาท