ร่องรอยการเรียนรู้

ดูขบวนปอยส่างลอง
by Aumpika บน May 25, 2024

เจอขบวนปอยส่างลองโดยบังเอิญหลังทานมื้อเช้า

เล่นตึกถล่ม โดมิโน
by Aumpika บน May 25, 2024

เล่นอิสระกับเพื่อน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ออกกำลังกาย วิ่ง ว่ายน้ำ
by Aumpika บน May 25, 2024

ช่วงเย็นและวันหยุด มีกิจกรรมออกกำลังกายกับเพื่อน และพ่ออยู่เสมอ

เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในงานประจำปีลานตาลันตา
by Aoi Lanta Ruaydee บน Apr 05, 2024

เรียนรู้เรื่องพหุวัฒนธรรมของผู้คนหลายแหล่งที่มา ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน ภาษา อาหาร และการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว

กีฬา เป็นยาวิเศษ
by Aoi Lanta Ruaydee บน Apr 05, 2024

อาสา ฝึกชนิด กีฬาที่ชอบ กับครอบครัว

เรียนรู้ธาตุดิน น้ำ ลม กับการปลูกต้นโกงกาง เด็กหญิงอาสาเรียนรู้การทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆ
by Aoi Lanta Ruaydee บน Apr 05, 2024

ออกไปหาเมล็ดพันธุ์พืชที่ลอยมากับน้ำหรือตามหาด และเตรียมต้นอ่อนโกงกางเพื่อปลูก

อาสากับการโชว์ร้องเพลงบนเวที
by Aoi Lanta Ruaydee บน Apr 05, 2024

เรียนรู้ความกล้าแสดงออกต่อหน้าผู้อื่น เข้าใจดนตรี จังหวะ และจดจำเนื้อร้องได้อย่างแม่นยำ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ฝึกความเข้าใจผู้อื่น เมตตาและการอยู่ร่วมกับสัตว์
by Aoi Lanta Ruaydee บน Apr 05, 2024

เด็กหญิงอาสากับแมว ฝึกให้น้องอยู่ร่วมกันกับสัตว์ได้อย่างมีเมตตาและอ่อนโยน

ฝึกยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและม้วนตัว
by Aoi Lanta Ruaydee บน Apr 05, 2024

สนุกสนานไปกับการเล่นและเข้าใจร่างกายตนเองได้ดี เพิ่มทักษะการควบคุมร่างกายและรู้ตัวเองเมื่อรู้สึกเจ็บปวด หรือเมื่อยกล้ามเนื้อจุดไหน ต้องปฏิบัติตัวยังไง

ฝึกวาดรูปและระบายสีไม้
by Aoi Lanta Ruaydee บน Apr 04, 2024

เด็กหญิงอาสาฝึกวาดรูปหน้าและลักษณะรูปร่างของคนได้สวยงาม

New Year Resolution
by Aoi Lanta Ruaydee บน Apr 04, 2024

อาสาได้ทั้งทบทวนอดีตและวางแผนอนาคตที่ต้องการด้วยตัวเอง แสดงความเห็นของตัวเองออกมา

หันหา วัสดุใกล้ๆ ตัว เพื่อ สร้าง ชิ้นงานหรือ สินค้า จาก ความคิดสร้างสรรค์
by Aoi Lanta Ruaydee บน Apr 04, 2024

ระบายสีหิน เด็กหญิงอาสาเรียนรู้การเก็บวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ทำงานศิลปะ

ฝึกการทำงานเป็นทีม ด้วยดนตรี และศิลปะ
by Aoi Lanta Ruaydee บน Apr 04, 2024

เรียนรู้และฟังเพลง

ฝึกทำงานเป็นทีมและสร้างผลงานปั๊มมือ
by Aoi Lanta Ruaydee บน Apr 05, 2024

เด็กหญิงอาสาเรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากงานศิลปะ

รดน้ำต้นไม้
by Siriluck บน Mar 27, 2024

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ตัดผมบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็ง
by บ้านเรียนคิริน บน Mar 19, 2024

ตั้งใจไว้ผมยาว​ เพื่อบริจาคเส้นผมให้ผู้ป่วย

แยกขวดเปล่าขาย
by Suchada บน Mar 18, 2024

แยกขวดขายหารายได้พิเศษ

เก็บและแยกขวดเปล่าขายร้านของเก่า
by Suchada บน Mar 18, 2024

หารายได้จากการแยกขวดขายครับ

ร้อยกำไลลูกปัด
by Suchada บน Mar 18, 2024

ร้อยกำไลลูกปัดใส่เองค่ะ

ร้อยกำไล
by Suchada บน Mar 18, 2024

ร้อยกำไลลูกปัดฝึกสมาธิกันครับ