ร่องรอยการเรียนรู้

ข้าวปุก
by peisan บน Jan 28, 2022

ขนมที่มาพร้อมลมหนาว

ข้าวปุก
by peisan บน Jan 28, 2022

ข้าวปุก ขนมที่มาพร้อมลมหนาว

แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ผาช่อ
by peisan บน Jan 28, 2022

ผาช่อ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย
by peisan บน Jan 28, 2022

เขียนก-ฮ
by peisan บน Jan 28, 2022

ไมโครเวฟ
by peisan บน Jan 28, 2022

Chicken's Life cycle
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

..

ประกอบล้อจักรยาน
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

..

Rice harvester
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

..

กิจกรรมเข้าจังหวะ ร้องและเต้น
by Tanachai บน Feb 02, 2022

กิจกรรมเข้าจังหวะ เต้นตามเพลง
by Tanachai บน Feb 02, 2022

สอนน้องทำ water paint
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

..

ช้อปปิ้ง
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

...

ทำที่ใส่เครื่องเขียนไว้ใช้เอง
by Tanachai บน Feb 02, 2022

กิจกรรมสีน้ำ ประทับรอยมือ
by Tanachai บน Feb 02, 2022

อาชีพในฝัน
by Tanachai บน Feb 02, 2022

อุทยานแห่งชาติแม่วาง
by peisan บน Jan 27, 2022

อุทยานแห่งชาติแม่วาง
by peisan บน Jan 27, 2022

ทำสเต็กเนื้อ
by peisan บน Jan 27, 2022

ตกปลา
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

...