ร่องรอยการเรียนรู้

ทำสเต็กเนื้อ
by peisan บน Jan 27, 2022

แกะเม็ดมะม่วงเบา
by peisan บน Jan 27, 2022

แกะเม็ดมะม่วงเบา
by peisan บน Jan 27, 2022

ช่วยงานบ้าน
by peisan บน Jan 27, 2022

ช่วยงานบ้าน
by peisan บน Jan 27, 2022

Bedtime stories
by peisan บน Jan 27, 2022

Bedtime stories
by peisan บน Jan 27, 2022

ร้อยเชือกผ่านรู
by Suchada บน Jan 27, 2022

ฝึกการใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กันด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน

อ่านนิทานก่อนนอน
by Suchada บน Jan 27, 2022

ฝึกอ่านภาพและพูดข้อความ พร้อมทั้งชี้และกวาดตามอง

เล่นเกม ก-ฮ
by peisan บน Jan 27, 2022

เกม ก-ฮ
by peisan บน Jan 28, 2022

ต่อจิ๊กซอว์ 60 ชิ้น
by Suchada บน Jan 27, 2022

มีความสามารถในการคิดรวบยอด ฝึกสมาธิ การสังเกต การจดจำ พร้อมกับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

หัดเขียนคำตามตัวอย่าง
by Tanachai บน Feb 02, 2022

ฝึกบริหารมือและทำมือตามแบบอย่างได้
by Suchada บน Jan 27, 2022

ฝึกบริหารมือเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน

แต่งให้งามตามที่เหมาะ
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัด

เพื่อนกัน
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัด

วิถีความงามพอเพียง
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ภาษามีพลัง
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัด

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัด

พลังงานความร้อน
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัด