ร่องรอยการเรียนรู้

เรียนยิมนาสติกค่ะ กระโดดถอยหลัง ม้วนหน้า กระโดดสองเท้า ทำได
by chichaya บน Oct 21, 2020

เรียนเปียโน รู้จักตัวโน้ตบางตัวได้แล้วค่ะ สามารถกดตามตัวโน้
by chichaya บน Oct 21, 2020

Co-op ปทุมครั้งที่ 2
by chichaya บน Oct 21, 2020

ทำกิจกรรมศิลปะ

วันนี้ไปร่วมทำกิจกรรม co-op กับเพื่อนๆ กลุ่มอนุบาล homeschoo
by chichaya บน Oct 21, 2020

พี่โฟกัสเล่นจัดดอกไม้กับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 20, 2020

เล่นเพื่อเรียนรู้

พี่โฟกัสฝึกฟ้อนล่องแม่ปิงกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 21, 2020

กิจกรรมศิลปะและดนตรี

อริยะ กิจกรรม ฝึกนับ 1-100 ไทย และเขียน ท่องจำสระไทย ครับ
by อรกัญญา บน Oct 17, 2020

อรกัญญา กิจกรรมวันนี้ ฝึกท่องจำสระเเละอ่านผสมคำ ภาษาไทย ค่ะ
by อรกัญญา บน Oct 17, 2020

โดนัทกล้วยมื้อเช้า ส่วนผสม: กล้วย ไข่ แป้งสาลี อาจเพิ่ม: น้ำ
by พลอยไพลิน บน Oct 17, 2020

หนึ่งในผลงานวาดรูประบายสีน้ำ
by Unnop บน Oct 16, 2020

นำทางบันทึก : art in 27/9/2020
by Numthang บน Jan 20, 2021

ลองระบายแบบทับเส้นดู......สวยนะเนี่ย!

นำทางบันทึก : art in 16/10/2020
by Numthang บน Jan 20, 2021

ได้ลายเส้นแล้ว! ขาดแค่นามปากกา!

วาดรูปคืองานประจำ
by Unnop บน Oct 16, 2020

จัดแยกอุปกรณ์งานประดิษฐ์เป็นหมวดหมู่ (set)
by Unnop บน Oct 16, 2020

ทานเสร็จแล้ว ช่วยล้างจาน
by Unnop บน Oct 16, 2020

Paper and glue creative project
by Aoi Lanta Ruaydee บน Oct 14, 2020

We often look up some fun art or craft project in pinterest and give it a try with whatever materials we have in and around the house.

Painting Easter eggs
by Aoi Lanta Ruaydee บน Oct 14, 2020

getting creative at home and giving a special personal touch to Easter breakfast.

Dance and music
by Aoi Lanta Ruaydee บน Oct 14, 2020

Asa listens to a lot of music. She creates her own songs and dance moves.

Sleepovers
by Aoi Lanta Ruaydee บน Oct 14, 2020

Asa is independent enough to enjoy a sleepover now and then.

ฉลองวันเกิดพี่โฟกัส 6 ขวบ
by ศรีไพร บน Oct 14, 2020