ร่องรอยการเรียนรู้

Inline skating
by peisan บน Jan 26, 2022

Break time
by peisan บน Jan 26, 2022

Railway station
by peisan บน Jan 26, 2022

Railway
by peisan บน Jan 26, 2022

New colorful town
by peisan บน Jan 26, 2022

Dragon fight
by peisan บน Jan 26, 2022

Colorful blocks
by peisan บน Jan 26, 2022

Inline skating
by peisan บน Jan 26, 2022

อุทยานหินเขางู
by peisan บน Jan 26, 2022

Apple house friends
by peisan บน Jan 26, 2022

Music :Skeleton rap learning notes
by peisan บน Jan 26, 2022

Music :Skeleton rap learning notes
by peisan บน Jan 26, 2022

Homemade pizza
by peisan บน Jan 26, 2022

Balance bike
by peisan บน Jan 26, 2022

Free play
by peisan บน Jan 26, 2022

My Alien blocks
by peisan บน Jan 26, 2022

Paper dolls
by peisan บน Jan 26, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Almond cake
by peisan บน Jan 25, 2022