ร่องรอยการเรียนรู้

Good luck
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 19, 2022

อ่านหนังสือนอกเวลาตามความสนใจ

ดูผลผลิตพืชสวนครัว
by เพียงฤทัย บน Feb 20, 2022

ผักสวนครัวที่ปลูกไว้เริ่มงอกเงยแล้ว

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ดูไร่ยาสูบ แม่แตง
by เพียงฤทัย บน Feb 20, 2022

เรียนรู้พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น

เที่ยวชมดอกไม้เมืองแกนแวะดูเครื่องบิน
by เพียงฤทัย บน Feb 19, 2022

ปลูกผักสวนครัวกัน
by เพียงฤทัย บน Feb 20, 2022

เมื่อมีที่ว่างข้างบ้าน เลยชวนกันทำแปลงผัก

เที่ยวชมชุมชนโหล่งฮิมคาว
by เพียงฤทัย บน Feb 19, 2022

ทดสอบการดวนกับคู่ต่อสู้
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 19, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วิ่งออกกำลังกายในตอนเช้า
by เพียงฤทัย บน Feb 19, 2022

แวะบ้านเรียนม่อนภู ดูมัากัน
by เพียงฤทัย บน Feb 19, 2022

เรียนภาษาจีนนอกห้องกัน
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 19, 2022

สำรวจพืชพรรณบนดอย
by เพียงฤทัย บน Feb 20, 2022

พาดูและมีวิทยากรอธิบายเกี่ยวกับพืชพรรณตลอดทาง (ขอบคุณ ดร.ว่าน วิริยา วิทยากรจำเป็น ผู้ให้ความรู้แก่เด็กๆค่ะ)

เผชิญอากาศ
by เพียงฤทัย บน Feb 20, 2022

ได้สัมผัสอากาศบนที่สูง

ฝึกสนทนาภาษาจีน
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 19, 2022

ฝึกสนทนาภาษาจีน
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 19, 2022

ทางขึ้นเขา
by เพียงฤทัย บน Feb 20, 2022

เป็นการถ่ายภาพระหว่างการเดินทางไปม่อนล้าน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ตะลุยตลาดพร้าว
by เพียงฤทัย บน Feb 19, 2022

เกมเศรษฐี
by เพียงฤทัย บน Feb 20, 2022

เล่นเกมส์ Cash flow จากบทเรียนในเรื่องพ่อรวยสอนลูก

ทดลองอุปกรณ์เสริม
by เพียงฤทัย บน Mar 06, 2022

ทดลองใช้อุปกรณ์เมาส์ปากกาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

ไปเที่ยวกาดหมั้ว ชมดอกไม้เมืองแกน
by เพียงฤทัย บน Feb 20, 2022

พาไปสำรวจวัฒนธรรมชุมชนในชนบท

เขียนบทที่​10,11
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 19, 2022