ร่องรอยการเรียนรู้

สิ่งประดิษฐ์และการทดลอง:กิจกรรมรักษ์โลก
by Pimpanida บน Mar 19, 2022

"ตระหนักรู้ถึงภาวะโลกร้อนและการรักษาสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ตนเอง"

สิ่งประดิษฐ์และการทดลอง:เรียนรู้ด้านIT
by Pimpanida บน Mar 21, 2022

"มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้และความเพลิดเพลินรวมทั้งการใช้สื่อร่วมกับบุคคลอื่น"

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สิ่งประดิษฐ์และการทดลอง:เล่นการ์ดเกมส์
by Pimpanida บน Mar 19, 2022

"ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์และไหวพริบ"

การเรียนรู้ตามวิถีชีวิต:แมลง
by Pimpanida บน Mar 19, 2022

เรียนรู้จักธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติ

สิ่งประดิษฐ์และการทดลอง:ทำไปเรื่อย
by Pimpanida บน Mar 18, 2022

"กิจกรรมการเรียนรู้จากการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นทำสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันใช้เอง

การเรียนรู้ตามวิถีชีวิต:ยำปลาดุกฟู
by Pimpanida บน Mar 18, 2022

"เมื่อมีเมนูโปรดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องฝึกทำไว้กินเอง"

การเรียนรู้ตามวิถีชีวิต:ดูแลสุขภาพ
by Pimpanida บน Mar 19, 2022

"ดูแลสุขภาพรักษาร่างกายเมื่อเจ็บป่วย"

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สิ่งประดิษฐ์และการทดลอง:วิทย์สนุก
by Pimpanida บน Mar 18, 2022

"การทดลองวิทย์ควรทำด้วยความสนุก"

สิ่งประดิษฐ์และการทดลอง:คุยเรื่องข่าว
by Pimpanida บน Mar 18, 2022

"ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นความรู้ข่าวสารและสถานการณ์รอบตัวอย่างเท่าทัน"

การทำชิ่งเพื่อขึ้นเกมบุก
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 25, 2023

Touch typing lesson 14 first 8 keys
by peisan บน Mar 18, 2022

Touch typing lesson 13 review t&y
by peisan บน Mar 18, 2022

Touch typing lesson 111 practice l hand
by peisan บน Mar 18, 2022

Touch typing lesson 110 no peeking
by peisan บน Mar 18, 2022

Touch typing lesson 109 never stop
by peisan บน Mar 18, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing:Ava and the rabbit: Meet ava
by peisan บน Mar 18, 2022

ซ้อมเพลง​ A​ Sweet​ old.song
by บ้านเรียนคิริน บน Mar 18, 2022

เรียนภาษาจีน​ทดสอบหลังเรียน
by บ้านเรียนคิริน บน Mar 18, 2022

เขียน​ cord เพลง​Humpty​- Dumpty
by บ้านเรียนคิริน บน Mar 18, 2022

เรียนเพลง​ A​ sweet, Old​ song
by บ้านเรียนคิริน บน Mar 18, 2022