ร่องรอยการเรียนรู้

ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ
by ณัฐพร บน Apr 01, 2021

ทำกิจกรรม จับของขวัญ ฝึกการเข้าสังคม พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

การทำความสะอาดบ้าน งานบ้าน
by Kularb บน Dec 03, 2021

การทำความสะอาดบ้าน

การอ่านหนังสือ
by Kularb บน Apr 01, 2021

กะรัตชอบอ่านหนังสือ อ่านทุกวัน กลางวันก็อ่านตลอดถ้ามีเวลาว่าง

ใส่ปุ๋ยขี้วัวต้นไม้
by Kularb บน Dec 03, 2021

ใส่ปุ๋ยขี้วัวให้ต้นไม้

เล่นสเก็ต
by Unnop บน Mar 31, 2021

ขี่จักรยาน
by Unnop บน May 22, 2021

ลงสีรูปดิจิตอล
by Unnop บน Mar 30, 2021

วาดรูปดิจิตอลบนมือถือ
by Unnop บน Mar 30, 2021

Montessori
by Evaevin Srison บน Apr 02, 2021

Montessori
by Evaevin Srison บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก X
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก IX
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก VIII
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก VII
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก VI
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก V
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก IV
by Unnop บน Mar 30, 2021

วันนี้กะรัตเล่นต่อหอคอยกระดาษทิชชู่
by Kularb บน Nov 28, 2021

วันนี้กะรัตเล่นต่อหอคอยกระดาษทิชชู่

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก III
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก II
by Unnop บน Mar 30, 2021