ร่องรอยการเรียนรู้

ฝึกอ่านภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกอ่านภาษาไทย

ทำแบบฝึกภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทำแบบฝึกภาษาอังกฤษ

ระบายสีคุกกี้ด้วยน้ำตาลสี
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ระบายสีคุกกี้ด้วยน้ำตาลสี

ต่อเลโก้เป็นตู้เซฟและเขียนโปรแกรมสำหรับเปิดปิด
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ต่อเลโก้เป็นตู้เซฟและเขียนโปรแกรมสำหรับเปิดปิด

พับผ้าของตัวเองเก็บเข้าที่
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

พับผ้าของตัวเองเก็บเข้าที่

เล่นรถยนต์และไซต์ก่อสร้าง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นรถยนต์และไซต์ก่อสร้าง

เล่นกับเพื่อนใหม่ที่ playground
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นกับเพื่อนใหม่ที่ playground

ระบายสีและประกอบรถตุ๊กๆไม้ด้วยตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ระบายสีและประกอบรถตุ๊กๆไม้ด้วยตัวเอง

ทำโมเดลเพนกวินจากลูกปัด
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทำโมเดลเพนกวินจากลูกปัด

หัดอ่านภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดอ่านภาษาไทย

ติดดินเบาตามรูปภาพ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ติดดินเบาตามรูปภาพ

ต่อเลโก้เป็นโมเดลที่ชอบตามในการ์ตูน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ต่อเลโก้เป็นโมเดลที่ชอบตามในการ์ตูน

ภวิศเริ่มว่ายน้ำตามกระบวนการ
by พลิศ บน Jan 05, 2022

หัดว่ายน้ำโดยเริ่มตามกระบวนการ

ทดลองโปรแกรมให้มอเตอร์หมุนอย่างง่ายด้วยชุดเลโก้
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทดลองโปรแกรมให้มอเตอร์หมุนอย่างง่ายด้วยชุดเลโก้

เล่นกับพี่ข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นกับพี่ข้างบ้าน

สังเกตการตกของของจากที่สูงเล่นเฮลิคอปเตอร์กระดาษ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

สังเกตการตกของของจากที่สูงเล่นเฮลิคอปเตอร์กระดาษ

เข้าคลาสเรียนการขี่จักรยาน L. 2
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เข้าคลาสเรียนการขี่จักรยาน L. 2

อ่านประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

อ่านประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ

ฝึกหัดภาษาไทยแบบมีวรรณยุกต์
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกหัดภาษาไทยแบบมีวรรณยุกต์

ไปค่ายสัมผัสชีวิตชาวนา
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ไปค่ายสัมผัสชีวิตชาวนา