ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านและวาด
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ฝึกอ่าน
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถาม
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

แบบทดสอบ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำศัพท์
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

เขียนตามคำบอก
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำศัพท์
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อ่านและวาด
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำศัพท์
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำศัพท์
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

สี
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

จับคู่
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

นับเลข
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

อ่านนิทานภาษาอังกฤษ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ทดสอบทายตัวโน้ตจากการฟัง
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

หัดหุงข้าว
by Kularb บน Feb 27, 2022

หัดหุงข้าว

3D Printer โครงการ iDektep
by ปัญญ์ บน Feb 26, 2022

โครงการ iDektep กลับมาเปิดสอนแล้ว จีโอ้ยังสนุกกับเทคนิคต่างๆเหมือนเดิม

เช็ดโต๊ะ
by พิชชานันท์ บน Feb 26, 2022

Touch typing def
by peisan บน Feb 25, 2022

เล่นทราย
by Kularb บน Feb 25, 2022

เล่นทราย