ร่องรอยการเรียนรู้

พัฒนาด้านร่างกาย การวาดรูปอิสระ
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

พัฒนาการด้านร่างกาย ต่อเลโก้
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

ยาวเท่าไหร่กันบ้างนะ
by บ้านเรียนคิริน บน Nov 30, 2021

เรียนรู้การวัดความยาว โดยมีหน่วยเป็น เซนติเมตร ความแตกต่างระหว่าง 1 ไม้บรรทัด กับหนึ่งไม้เมตร แตกต่างกันอย่างไร

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านการเล่นเกมส์
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก ผ่านการเล่นทราย
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

พัฒนาการด้านร่างกาย การรับมือในช่วงโควิด
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

พัฒนาการด้านร่างกาย การรับประทานอาหาร
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

พัฒนาการด้านร่างกาย การดูแลสุขอนามัย
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ผ่านการเล่นแบบอื่นๆ
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

พัฒนาการด้านร่างกาย การเตะฟุตบอล
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยการกระโดด
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก ด้านการปีนป่ายและการทรงตัว
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

ธรรมชาติบำบัด
by บ้านเรียนคิริน บน Dec 03, 2021

เรียนรู้ชีวิตกับคนต่างวัย

การเคลือบฟลูออไรด์ คณะทันตแพทย์ มหิดล
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

การเรียนว่ายน้ำตอน 5 ขวบ
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 23, 2021

การเรียนว่ายน้ำในช่วงโควิด

บันทึกของต้นน้ำ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 22, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

บันทึกของต้นน้ำ วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 22, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

บันทึกของต้นน้ำ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 22, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลูกโป่งกับชีวิต
by ทอฝัน บน Nov 22, 2021

ทำไมเวลาออกไปนอกโลกเราจะตาย?

ภาษาไทยบทที่6
by peisan บน Nov 22, 2021