ร่องรอยการเรียนรู้

worksheet : ตัดปะ What comes next
by Ali Bros Stories บน Aug 06, 2020

โยงเส้นจับคู่ภาพระบาย
by ศรีไพร บน Jan 10, 2021

ไอคิวเด็ก

Book : Peter and the wolf
by Ali Bros Stories บน Aug 06, 2020

เดินเล่นคันนา
by Ali Bros Stories บน Aug 06, 2020

วิ่งเล่นคันนา
by Ali Bros Stories บน Aug 06, 2020

บ้านไร่ปลายนา
by Ali Bros Stories บน Aug 06, 2020

บ้านไร่ปลายนา
by Ali Bros Stories บน Aug 06, 2020

The way of life
by Ali Bros Stories บน Aug 06, 2020

เที่ยวบ้านรัมภา
by Ali Bros Stories บน Aug 06, 2020

เที่ยวบ้านรัมภา
by Ali Bros Stories บน Aug 06, 2020

เจ้าแมวเหมียวนูดั้ม
by Ali Bros Stories บน Aug 06, 2020

เจ้าแมวเหมียวนูดั้ม
by Ali Bros Stories บน Aug 06, 2020

สายๆในสวนลำไยค่ะ
by แหวนทอง บน Aug 06, 2020

น้องปั่นจักรยานออกกำลังกายค่ะ เก็บลำไยส่ง เล่นๆเรียนรู้ กับอาชีพของครอบครัวค่ะ

การวาดรูป​ตาม​จิณตนา​การ
by ศรีไพร บน Aug 05, 2020

กิจกรรมท่องประจำวัน
by ศรีไพร บน Sep 12, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ
by พิชชานันท์ บน Aug 05, 2020

cooking # ราดหน้า
by Ali Bros Stories บน Aug 04, 2020

cooking # ราดหน้า
by Ali Bros Stories บน Aug 04, 2020

cooking # ราดหน้า
by Ali Bros Stories บน Aug 04, 2020

cooking # ราดหน้า
by Ali Bros Stories บน Aug 04, 2020