ร่องรอยการเรียนรู้

ภาษาไทยบทที่5
by peisan บน Jan 26, 2022

Touch typing:Journey begin
by peisan บน Jan 26, 2022

Piano: The skater
by peisan บน Jan 26, 2022

เขียนหนังสือ
by Kularb บน Dec 14, 2021

เขียนหนังสือ

ไปเดินสำรวจงานสีสันดอกไม้ 2021
by Kularb บน Dec 13, 2021

ไปเดินสำรวจงานสีสันดอกไม้ 2021

ออกกำลังกายเช้าเย็น
by เพียงฤทัย บน Feb 18, 2022

ออกกำลังกายโดยการวิ่งรอบหมู่บ้านในตอนเช้า และตอนเย็น

ทำอาหารเย็น
by เพียงฤทัย บน Jan 26, 2022

ออกกำลังกายทั้งตอนเช้าตอนเย็น
by เพียงฤทัย บน Jan 26, 2022

ช่วงนี้โค้ชพ่อนำทีมเด็กๆ สามพี่น้อง ออกกำลังกายกันอย่างเอาจริงเอาจัง

Touch typing review
by peisan บน Jan 26, 2022

Touch typing : advanced assessment
by peisan บน Jan 26, 2022

เทรลม้าหาดชะอำ
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

เที่ยว​ : แคมป์ม้าหาดชะอำ
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

เที่ยว​ : ควงไฟ
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

อาบน้ำม้าหาดชะอำ
by Ali Bros บน Feb 17, 2022

งานศาสนา​ : ทำบุญ40วัน
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

งานศาสนา​ : ทำบุญ40วัน
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

artwork : สุขที่สุดสุขที่บ้าน
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

งานศาสนา : ร้องเพลงมะตั่ม
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

งานศาสนา : ร้องเพลงมะตั่ม
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

ขี่ม้า 2
by Ali Bros บน Dec 13, 2021