ร่องรอยการเรียนรู้

เที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัย
by ปัญญ์ บน Feb 17, 2022

เที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัย

ทำบุญ-ตักบาตร
by ปัญญ์ บน Feb 17, 2022

พาปู่ย่า ทำบุญ-ตักบาตร กิจกรรมพุทธศาสนา

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า蓝
by peisan บน Feb 17, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า黄
by peisan บน Feb 17, 2022

Geography and culture lesson 38 kingdom of mali
by peisan บน Feb 17, 2022

Maths picture graph
by peisan บน Feb 17, 2022

หลักการบวก
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 18, 2022

มากกว่าน้อยกว่า​ และการเรียงลำดับ​
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 18, 2022

จำนวนนับ​ 1-10
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 18, 2022

Maths length word problem
by peisan บน Feb 17, 2022

Maths compare length
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing camilla in the amazon:flying friends
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing Lesson 32 top row left hand
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing lesson 31 review home +ruei
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing lesson 28 practice e&i
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing Lesson 28 e&i
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing lesson 26 practice r&u
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing Lesson 25 review r&u
by peisan บน Feb 17, 2022

วงกลมภาพที่มีเงาสัมพันธ์กัน
by peisan บน Feb 17, 2022

นั่งสมาธิ10นาที
by peisan บน Feb 17, 2022