ร่องรอยการเรียนรู้

Coding : lesson 26 Behaviors in sprite lab
by peisan บน Jan 26, 2022

ไปงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ไปงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ฝึกตากผ้าตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกตากผ้าตัวเอง

ฝึกผูกเชือกรองเท้า
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกผูกเชือกรองเท้า

ขี่จักรยานกับพี่ข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ขี่จักรยานกับพี่ข้างบ้าน

ออกจากปราสาทและพยายามสร้างจากท่อของเล่นที่มี
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ออกจากปราสาทและพยายามสร้างจากท่อของเล่นที่มี

ขี่จักรยานและเล่นกับพี่ๆข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ขี่จักรยานและเล่นกับพี่ๆข้างบ้าน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อ่านภาษาอังกฤษโฟนิคหมวดคำ gr, pl และฝึกอ่านคำ 2 พยางค์
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

อ่านภาษาอังกฤษโฟนิคหมวดคำ gr, pl และฝึกอ่านคำ 2 พยางค์

ทดลองการรวมแสงด้วยแว่นขยาย
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทดลองการรวมแสงด้วยแว่นขยาย

เล่นทรายกับพี่เพื่อนบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นทรายกับพี่เพื่อนบ้าน

ฝึกพิมพ์ 2 มือบนคอมพิวเตอร์
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกพิมพ์ 2 มือบนคอมพิวเตอร์

ผสมสีด้วยขวดสเปรย์บนฟองสบู่
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ผสมสีด้วยขวดสเปรย์บนฟองสบู่

ฝึกบวกเลข 2 หลัก
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกบวกเลข 2 หลัก

เล่นทรายกับเพื่อนบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นทรายกับเพื่อนบ้าน

ฝึกนั่งสมาธิ 10 นาที
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกนั่งสมาธิ 10 นาที

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ช่วยแม่ตากผ้า
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ช่วยแม่ตากผ้าปู

ระบายสีน้ำด้วยเทคนิคหลากหลาย
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ระบายสีน้ำด้วยเทคนิคหลากหลาย

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family "FL"และทำแบบฝึก
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family "FL"

เล่นทราย
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นทราย

เรียนรู้เทคนิคการลบเลข
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียนรู้เทคนิคการลบเลข