ร่องรอยการเรียนรู้

บันทึกของต้นน้ำ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 22, 2021

Coding : lesson 25 alien dance party
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Reading comprehension: adventure kingdom tales
by peisan บน Jan 26, 2022

Boss monkey

ทำแบบฝึกหัดภาษาไทย (ต่อ)
by เพียงฤทัย บน Feb 13, 2022

ทำแบบฝึกหัดต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 8 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 7 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 6 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 5 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 4 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 3 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 2 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 1 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : โครงงานโพนี่กับอาณาจักรน้ำแข็ง ของโรงเรียนวัดเขากลอย
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : โครงงาน เด้งดึ๋งๆวัวล้วนๆ(ทำพุดดิ้งปีโป้) ของโรงเรียนวัดเขากลอย
by Naphat บน Dec 21, 2021

กิจกรรมจากกรวย
by Suchada บน Dec 21, 2021

เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายครบทุกส่วน จากการใช้กรวยมาเป็นอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

English Reading Lesson 33
by peisan บน Jan 26, 2022

The tale of solomon chapter 3

ภาษาจีนเขียนตามคำบอก
by peisan บน Jan 26, 2022

ต้นน้ำบันทึก : จานบินคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนวัดเขากลอย
by Naphat บน Dec 31, 2021

ทำแบบทดสอบเรื่องการวัด การชั่งน้ำหนัก
by บ้านเรียนคิริน บน Dec 21, 2021

เรียนรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
by บ้านเรียนคิริน บน Dec 21, 2021