ร่องรอยการเรียนรู้

Reading Beauty and the beast
by peisan บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : เปลือกไข่ไล่ศัตรูพืช (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) ส่งเสริมด้
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing journey begins
by peisan บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (they,up,we,who,write)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (no,on,part,so,their)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (to,her,if,its,make)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (all,as,by,day,find)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
บันทึกของต้นน้ำ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (these,two,way,which,would)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (my,of,out,she,the)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (get,he,I,it,made)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (about,are,but,could,each)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ไป เที่ยวขัวเหล็กกับพี่ใบจา
by บ้านทักข์อิทธิพร บน Dec 20, 2021

ไปเที่ยวขัวเหล็กกับพี่ใบจา

เล่น​บนบ้าน​ต้นไม้​
by บ้านทักข์อิทธิพร บน Dec 20, 2021

เล่นเพื่อเรียนรู้
by บ้านทักข์อิทธิพร บน Dec 20, 2021

เด็กบ้านเรียนมาเล่นกัน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
บันทึกของต้นน้ำ วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 20, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 20, 2021

Board game
by ปัญญ์ บน Dec 19, 2021

ได้ใช้ความคิดลับสมอง และสังสรรค์กับเพื่อนไปพร้อมๆกัน

กิจกรรมศิลปะ
by พิราวรรณ บน Dec 22, 2021

เรียนpython
by เพียงฤทัย บน Feb 13, 2022