ร่องรอยการเรียนรู้

แบบทดสอบการบวก
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 28, 2022

การบวกจำนวนไม่เกิน20
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 28, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
แบบฝึกหัดมากกว่า​น้อยกว่าการเรียงลำดับ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 28, 2022

แบบฝึกหัดการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน10
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 28, 2022

ทำแพนเค้กกัน
by Kularb บน Feb 28, 2022

ทำแพนเค้กกัน

วรรณคดีลำนำ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ฝึกออกเสียง
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เสือน้อยจากแกนกระดาษทิชชู่
by Kularb บน Feb 27, 2022

เสือน้อยจากแกนกระดาษทิชชู่

พยัญชนะตัวเล็กตัวใหญ่
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

อ่านและเลือก
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำนาม
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

แบบฝึกหัด
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

เสียงพยัญชนะต้น
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

อ่านและวาด
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

ฝึกอ่าน
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

อ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถาม
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

แบบทดสอบ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำศัพท์
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

เขียนตามคำบอก
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022

คำศัพท์
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 27, 2022