ร่องรอยการเรียนรู้

ประดิษฐ์แมงมุมจากมักกะโลนี
by Kularb บน Dec 03, 2021

ประดิษฐ์อมงมุมจากมักกะโรนี

เล่นปั้นดินน้ำมัน
by Kularb บน Dec 03, 2021

เล่นปั้นดินน้ำมัน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เก็บขี้วัวไปใส่แปลงผัก
by Kularb บน Dec 03, 2021

เก็บขี้วัวไปใส่แปลงผัก

ทำขนมถั่วแดงต้มน้ำตาล
by Kularb บน Dec 03, 2021

ทำขนมถั่วแดงต้มน้ำตาล

แมลงมาหา
by Kularb บน Dec 03, 2021

แมลงมาหา

ต่อบล๊อคไม้
by Kularb บน Dec 03, 2021

ต่อบล๊อคไม้

งานศิลปะ
by Kularb บน Dec 03, 2021

งานศิลปะ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ปลูกต้นไม้
by Kularb บน Dec 03, 2021

ปลูกต้นไม้

ทดลองสี
by Kularb บน Dec 03, 2021

ทดลองสี

แกะเปลือกไข่ไก่
by Kularb บน Dec 03, 2021

แกะเปลือกไข่ไก่

เล่นทราย
by Kularb บน Dec 12, 2021

เล่นทราย

ซักรองเท้า
by Kularb บน Dec 03, 2021

ซักรองเท้า

หัดอ่าน ก ข ค
by Kularb บน Dec 03, 2021

หัดอ่าน ก ข ค

ประดิษฐ์กล่องใส่หนังสือเอง
by Kularb บน Dec 03, 2021

ประดิษฐ์กล่องใส่หนังสือเอง

เปลี่ยนถุงขยะ
by Kularb บน Dec 03, 2021

เปลี่ยนถุงขยะ

เรียนรู้เรื่องแสงและเงา
by Kularb บน Dec 03, 2021

แสงและเงา

เก็บผ้าที่แห้ง
by Kularb บน Dec 03, 2021

เก็บผ้าที่แห้ง

หัดแยกเหรียญ
by Kularb บน Dec 03, 2021

หัดแยกเหรียญ

ทำความสะอาดเสื่อรองนั่ง
by Kularb บน Dec 03, 2021

ทำความสะอาดเสื่อรองนั่งของตัวเอง

เรียน โฟนิกส์ สระเสียงสั้น
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 18, 2022

เรียนโฟนิกส์ สระเสียงสั่น a e I o u