ร่องรอยการเรียนรู้

Geography and culture lesson 12
by peisan บน Jan 26, 2022

English Language art chapter 12
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading chapter 12
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing :numbers letters numbers
by peisan บน Jan 25, 2022

ทริปเดินป่า ล่าแมลง ที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์
by กิรตี บน Nov 03, 2021

ภาษาจีนบทที่16 第十六 我们班上
by peisan บน Jan 25, 2022

English Word machine
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading comprehension : More or less and a vampire guess
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano:The ballet dancer
by peisan บน Jan 25, 2022

English Language art lesson 10 long u
by peisan บน Jan 25, 2022

ทำแบบฝึกภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ทำแบบฝึกภาษาอังกฤษ

ทบทวนศัพท์ภาษาจีนชื่อสัตว์ต่างๆ
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ทบทวนศัพท์ภาษาจีนชื่อสัตว์ต่างๆ

คัดของเล่นของตัวเองไปบริจาค
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

คัดของเล่นของตัวเองไปบริจาค

English Language art chapter 10
by peisan บน Jan 25, 2022

ฝึกอ่านนาฬิกา
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ฝึกอ่านนาฬิกา

Geography and culture lesson 10
by peisan บน Jan 26, 2022

หัดพับกระดาษเป็นรูปบ้าน
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

หัดพับกระดาษเป็นรูปบ้าน

ฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษบนคอมพิวเตอร์เป็นคำสั้นๆ

ทำแบบฝึกปัญหาเชาว์
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ทำแบบฝึกหัดปัญหาเชาว์

หัดอ่านสระเอา เรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทยและทำแบบฝึก
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

เรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทยและทำแบบฝึก